Regulamin sklepu

 • Regulamin sklepu internetowego HENRY WOOD

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o

prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy HENRY WOOD prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://henrywood.pl/.

Sprzedawca – GRZEGORZ HENRYK POŁOCKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INSTORE-MARKETING POLSKA POŁOCKI GRZEGORZ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5341331611 , nr REGON 015714245, ul. Romana Dmowskiego 4/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Romana Dmowskiego 4/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 2. Adres e-mail: info@henrywood.pl
 3. Telefon: +48 732 585 394

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

Przelewy24

 1. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w dniu jego dostawy i niezwłocznie zgłoszenie uszkodzeń. Jeżeli szkoda nie zostanie zgłoszona w ciągu 24 godzin od daty dostawy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy przewoźnika.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt towaru  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Romana Dmowskiego 4/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 6. Konsument odpowiada  za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 7. Konsument odpowiada za bezpieczny transport zwracanego towaru, jest zobligowany do należytego zabezpieczenia przesyłki w standardzie nie gorszym od otrzymanej od Sprzedawcy.  W przypadku uszkodzenia podczas transportu odsyłanego towaru Sprzedawca może obniżyć kwotę zwrotu płatności proporcjonalnie do wartości szkody.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami;

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  1. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  3. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Romana Dmowskiego 4/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Sprzedający nie odpowiada za: 
 • wady powstałe na skutek okoliczności  niezależnych od Sprzedającego
 • wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji
 • uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta
 • uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na nie wypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych)
 • zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne
 • uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych
 • uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem pośrednio na powierzchni mebli gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów
 • uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniu, obejmuje to takie uszkodzenia jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia
 • uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą
 • uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport)
 • uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu
 • zmiany wynikające z codziennego użytkowania
 • naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce
 • naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (biel, twardziel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne)
 • zaprawki i niewielkie ubytki świadczące o świadomej stylizacji mebla przez Sprzedającego, wynikające z technologii postarzania drewna, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie
 • naturalne ubytki
 

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 2. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 

§ 13 POSTANOWIECNIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru
 2. Tolerancja wymiarów: w wyniku procesów obróbki, wyrównywania i dopasowywania elementów drewnianych, wymiary gotowego produktu mogą różnić się od wartości nominalnych w granicach 2,5 %. W przypadku potrzeby wykonania produktu o wymiarach obarczonych niższym błędem konieczny jest kontakt Kupującego najpóźniej w momencie składania zamówienia. Nie zaznaczenie tej potrzeby oznacza akceptację tolerancji podanej przez producenta i jeżeli tolerancja jest zachowana Konsument nie ma prawa do wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności wymiarów.
 3. Wszelkie naturalne wady drewna pochodzenia naturalnego i związane z charakterystyką tego materiału takie jak: sęki, miejscowe spękania, ubytki po sękach i wszystkie inne wady mający kluczowy wpływ na wygląd i indywidualny charakter produktów nie są uznawane za wadę produktu, chyba że indywidualnie inaczej ustalono z Kupującym.
 4. Produkty wykonane są z litego drewna. Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych – głównie wahań wilgotności powietrza. Proces ten jest bardzo długotrwały i zależy od szeregu czynników którym poddawane jest drewno podczas eksploatacji. Drewno z którego wykonane są meble zostało poddane odpowiednim procesom sezonowania / suszenia, które dostosowały je do użytku wewnętrznego, jednakże zjawiskiem normalnym i naturalnym jest niewielkie odkształcanie się oraz pękanie powierzchni. Zjawiska związane z pracą drewna nie są uznawane za podstawę do reklamacji , o ile nie wpływają w sposób rażący na użyteczność mebla. Konsument jest zobowiązany do utrzymania w pomieszczeniu, w którym przechowuje wyrób drewniany, temperatury w granicach 18-23 stopnie i wilgotności względnej powietrza 40-65 %. Producent nie odpowiada za zniekształcenia wynikające z:
 • przechowywania i użytkowania produktu w pomieszczeniu o nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza, obejmuje to takie uszkodzenia jak duże pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia
 • ustawienia mebli w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak: piece, kominki, grzejniki, piekarniki
 • ustawienia bezpośrednio na powierzchni mebla gorących, zimnych, ciężkich przedmiotów
 • narażenia mebla na długotrwały kontakt z wodą lub innymi cieczami
 • ustawienia mebla na nierównym podłożu (drewno wykazuje właściwości dopasowywania się do niego)
 • przechowywania prze okres dłuższy niż 10 dni nierozpakowanego produktu
 • przechowywania wyrobu w transporcie w niewłaściwych warunkach

5. Pod wpływem ekspozycji na działanie promieni słonecznych drewno może zmieniać barwę, co jest procesem naturalnym i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji
6. Konserwacja i zasady użytkowania:

 • Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu instrukcję użytkowania, z którą Konsument ma obowiązek niezwłocznie się zapoznać. Sprzedający wyklucza swoją odpowiedzialność w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z dostarczoną instrukcją
 • Konsument powinien okresowo dbać o produkt, pokrywając go odpowiednim środkiem kilka razy w roku. Środek ten nie jest dostarczany razem z wyrobem. Wszelkie informacje na temat środka oraz sposobu konserwacji zostana zapisane w instrukcji użytkowania. Wszelkie wady wynikające z braku konserwacji produktu nie są powodem do złożenia reklamacji.
 1. 7. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Oznacza to, że zdjęcia te nie przedstawiają dokładnie produktów kupowanych przez Klienta lecz mają charakter poglądowy. W związku z tym rzeczywisty wygląd czy kolor produktu może nieznacznie odbiegać od przykładowego wyrobu zaprezentowanego na zdjęciach.
 2. 8. Zdjęcia ukazujące wybarwienia / kolory produktów mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Wynika to z różnic w wyświetlaniu kolorów przez różne urządzenia oraz zniekształcaniu barw przez aparaty fotograficzne. Sprzedający zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby kolory zaprezentowane na stronie możliwie najmniej różniły się od rzeczywistych. 
  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INSTORE-MARKETING POLSKA POŁOCKI GRZEGORZ ul. Romana Dmowskiego 4/1, 05-850 Ożarów Mazowiecki

adres e-mail: info@henrywood.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..
 • Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

KOSZYK 0